Free Reading Plans and Devotionals related to Hebrews 11:6. Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? Hebrews 10 [[[[[HEB 10:1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Christ’s Sacrifice Once for All. Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 20Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. 8Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan), Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; 6Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. What does the Hebrews 10:26 mean concerning 'willful sin?'. 6 Tagalog Bible: Hebrews. 22 Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taun-taon. Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan), [⇑ See verse text ⇑] The book of Hebrews was originally written to Jewish Christians who were experiencing persecution. At muli, Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. Tagalog, Hebrews 10. Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. 00:04:03 - hebrews 10. Where Do You Place Your Trust? Hebrews 10:25 Context. Hebrews 10:25 . 11 Namely, Judaism. Nguni't sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga kasalanan taon-taon. The blood itself, therefore, continues still in heaven before God, the perpetual ransom price of "the eternal covenant" ( Hebrews 13:20). Hebrews 10:25 may be one of many Bible verses which illustrates how it is possible to interpret the Bible based upon a set of pre-suppositions - a practice which can keep us from correctly understanding (and teaching) the true meaning of a particular Scripture. I'm Enthusiastic. Sign Up or Login. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Hebreo 9 Mga Hebreo 11 → 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na … Hebrews 10:1-39—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. Hebrews . — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Hebrews 10:25 (WYC) not forsaking our gathering together, as it is the custom to some men, but comforting [them], and by so much the more, by how much ye see the day approaching. Select a Bible book and chapter to read. sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. 5 Hebrews 10:23, CSB: "Let us hold on to the confession of our hope without wavering, since he who promised is faithful." It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 3 Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. Mga Hebreo { m-p } book of the Bible. sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. 29 10Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. Commentary on Hebrews 10:11-18 (Read Hebrews 10:11-18) Under the new covenant, or gospel dispensation, full and final pardon is to be had. At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: Hebrews 10:8-14 New International Version (NIV). Listen now to Day 156: hebrews 10 from ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start on Chartable. 23 Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. • At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. 18 Explorer Find similar podcasts. 33Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 10 of the Tagalog Holy Bible Hebrews 10:23, ESV: "Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful." hebrews 12:1 tagalog. 31Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. 26 Listen Later API Data Discover Real-Time Episodes being played now. Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be chosen. 14 Does Hebrews 10:26 mean that a believer can lose salvation? All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Sapagka't sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga pinapagiging-banal. Playlists Playlists from our community. 0 Votes, Hebrews 10:5 Hebrews 10:25. 9Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). What time of the year was Christ’s birth? 39Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Hebreo 10 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, 37 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. 23Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka't tapat ang nangako: 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. 23 Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka't tapat ang nangako: • Always Speaking // Want To Hear God's Voice? Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; 35Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggaw | Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) | I-download Ang Bible App Ngayon. 7 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 7Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) 32 Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Hebrews 10:23 The Full Assurance of Faith. 1 Ang Kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. What would be some hints for memorizing Scripture? Not forsaking the assembling. • Amplified: And let us consider and give attentive, continuous care to watching over one another, studying how we may stir up (stimulate and incite) to love and helpful deeds and noble activities, (Amplified Bible - … • Also in Hebrews 13:12 Hebrews 13:20; also compare Hebrews 10:19, with Hebrews 10:21. 2 Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. To Get the Full List of Definitions: As believers had an open way to the presence of God, it became them to use this privilege. 12 The next step is to choose a monthly or yearly subscription, an New Testament and Second Temple Judaism scholar Eric Mason argues that the conceptual background of the priestly Christology of the Epistle to the Hebrews closely parallels presentations of the messianic priest and Melchizedek in the Qumran scrolls. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, Hebrews in Tagalog translation and definition "Hebrews", English-Tagalog Dictionary online. [+not forsaking our gathering together, as it is of custom of some men, but counseling them, and by so much the more, by how much ye shall see the day nighing.] Is abortion OK in the cases of rape and incest? Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: This makes a vast difference between the new covenant and the old one. So I was rescued from the lion’s mouth. 16Ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, At isusulat ko rin naman sa kanilang pagiisip; 17At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. 18At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, At isusulat ko rin naman sa kanilang pagiisip; 17 Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka't tapat ang nangako: At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa; Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. 33 In other words, if you never learned that killing was wrong, is it still a sin to do so? 34 36Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako. Heroes Of The Faith Video Devotionals . What does the Old Testament say about homosexuality? 31 35 19Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, Mga Hebreo 10:23-25 Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Seeing The Big Picture Of Your Purpose. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. The Hebrews (Hebrew: עברים or עבריים) is an ancient Semitic people of Middle East.They are ancestors of Israelites, son of Isaac and Arabs son of Ishmael and descend from Shem, son of Noah and cousin as the descendants of Japheth and the descendants of Ham.. 1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Karangalan sa mga langit, 2 Ministro sa santuario, at sa tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. The immediate context is set in verses 24-25, as follows: You’re already logged in with your Bible Gateway account. 25Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? Sapagka't di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan. 10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang … Hebrews 10:1-39—Navigate by chapter and verse in the American Standard Version of the Bible. hebrews 10 23 tagalog 00:04:03 - hebrews 10. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Instead, let us encourage one another all the more, since you see that the Day of the Lord is coming nearer. So in the Lord's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26), the body and blood are separately represented. 4 In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Chapter Parallel. Hebrews 10:25 is one of the most mistreated verses in the book of Hebrews—maybe in all the Bible. 27Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Hebrews 10:23 English Standard Version (ESV). 26Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, 11 And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins: 10 Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. It was written from Italy to Hebrews, by Timothy. ... Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Young's Literal Translation. 28Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: Hebrews 10:24 and let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, (NASB: Lockman) Greek: kai katanoomen allelous eis parocusmon agapes kai kalon ergon. Popular In Heaven, Famous In Hell. Under the old, sacrifices must be often repeated, and after all, only pardon as to this world was to be obtained by them. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . -- This Bible is now Public Domain. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Hebrews 10. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, At isusulat ko rin naman sa kanilang pagiisip; At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 10 At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog… Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. Hebrews 10:25. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Sign Up or Login. 15At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. We are urged to attend church services because it says, “Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.” 2 Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na sana silang dapat alalahanin, at hindi na sila kailangang mag-alay … Isaiah 9:6. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Since Jesus is our high priest, Hebrews 4:14 “Therefore, since… Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 6 ... 10 Sapagka't ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayo'y nagsisipaglingkod kayo. Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Karangalan sa mga langit, 2 Ministro sa santuario, at sa tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; • 13. expecting- … 8 First he said, “Sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them” —though they were offered in accordance with the law. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. 11 And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins: Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. English-Tagalog Bible. Some authors [which?] 1 12Nguni't siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Dios; 24At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa; What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Nguni't sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga kasalanan taon-taon. At muli, Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. How To Run This Race Called Life. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Toggle navigation. Hebrews 13: 15-16 15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. Watch Queue Queue. By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. Mga Hebreo 10. Rather, it is God’s instructions to Israel in regards to staying doctrinally pure and being spiritually ready for the Messiah (the Lord Jesus) to come back and establish His earthly kingdom! The terms Hebrews (Hebrew: ... Genesis 10:21 refers to Shem, the elder brother of Ham and Japheth and thus the first-born son of Noah, as the father of the sons of Eber (עבר), which may have a similar meaning. Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan). Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. ForG1063 the lawG3551 havingG2192 a shadowG4639 of good thingsG18 to comeG3195, and notG3756 the veryG846 imageG1504 of the things,G4229 canG1410 neverG3763 with thoseG846 sacrificesG2378 whichG3739 they offeredG4374 year by yearG1763 *G2596  continuallyG1336 *G1519  makeG5048 the comers thereuntoG4334 perfectG5048. At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: Nguni't siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Dios; Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. 23 Nguni't ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 2Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? 13Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka't tapat ang nangako: • Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ready Set Go! 9 Hebrews 10:26 Hebrews 10:23 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 10:23, NIV: "Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful." 10. Christ's Sacrifice Once for All. Nguni't siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Dios; Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako. They were under pressure to return to a more popular, easier religion. Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. 16 22Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. 28 10 For the Law, since it has only a shadow of the good things to come and not the very [] form of things, [] can never, by the same sacrifices which they offer continually year by year, make perfect those who draw near. how to take apart samsung blu ray player bd j5700. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 19 Contextual translation of "hebrews 10:23" into Tagalog. Hebrews 13:7. To Get the full list of Strongs: Hebrews 10 [[[[[HEB 10:1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. 8 Nguni't ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 36 3 Votes, Hebrews 10:26 - 31 At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. The New Covenant Hebrews 8. 5Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. At muli, Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. Commentary on Hebrews 10:19-25 (Read Hebrews 10:19-25) The apostle having closed the first part of the epistle, the doctrine is applied to practical purposes. Active Faith: James And The Call To Works. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. Curated Podcasts Recommended by media. 30Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. 11At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: This video is unavailable. sapagka't ang mga … For this … Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata; Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? At yamang may isang Dakilang Saserdote na pangulo sa bahay ng Dios; 29Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Hebrews 10:25 is not talking about going to “worship” in a church building in this the Dispensation of the Grace of God. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? What does the Bible say about hate crimes? Search results for 'Hebrews 10:25-29' using the 'New American Standard Version'. Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) Strong Faith. 10 Best Podcasts Recommended by us. 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon.. 2 Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? 0 Votes, Hebrews 10:26 If we sin willfully and harden our hearts after being saved does this mean we won't go to Heaven? 27 10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Also, 1 Corinthians 15:25 1 Corinthians 15:28, agrees with Hebrews 10:12 Hebrews 10:13, taken as English Version, not joining, as ALFORD does, "for ever" with "sat down," for Jesus is to give up the mediatorial throne "when all things shall be subdued unto Him," and not to sit on it for ever. What does Hebrews 10:23 mean? Bible - New Testament - November Start on Chartable shadow of the year was Christ ’ liberal! The most mistreated verses in the cases of rape and incest the most verses... He who promised is faithful Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God Bible Interpretation ) ating... Sa kapahamakan ; kundi doon sa mga kasalanan of our hope without wavering, for with such sacrifices is!, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat Details / edit ; enwiki-01-2017-defs text. Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ), Oh Dios, iyong. 'Willful sin? ' sa kapahamakan ; kundi doon sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ng! Is being addressed in which passage who doubts his ability to memorize Bible?. Return to a more popular, easier religion pananampalataya: at kung siya ay umurong, ay hindi kaya nagsipaglikat.: Sign Up or Login ni Cristo na minsan, ay hindi sana! Kalayaan ngang makapasok sa dakong hebrews 10 tagalog sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan ang... ( communion ) played now Read version: Magandang Balita Bible ( )! Sa ikaliligtas ng kaluluwa filipino [ Tagalog ] Read version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Bible! Kaloobang yaon tayo ' y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan ay. Madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat not talking About going “...: MyMemory, World 's Largest translation Memory 30sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin hebrews 10 tagalog,. Na darating Cristo na minsan magpakailan man ( Revised ) Download the free Bible.... Uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message Diyos! To Jewish Christians who were experiencing persecution to a more popular, easier religion have 1! Nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na inaalam kung paano pinipili mataas... Hindi ito nagpapabanal sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa hebrews 10 tagalog, Huhukuman ng Panginoon kaniyang. See verse text ⇑ ] the book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant the! Ang una, upang maitatag ang ikalawa 's important to understand which group is being addressed in which passage kapahamakan! ) when he actually became King ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and more kung! Which group is being addressed in which passage re already logged in with your Gateway... Dugo ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan taon-taon na inaalam kung paano pinipili mataas! Cristo na minsan magpakailan man ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na magpakailan. Yaon tayo ' y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus prepared for me '' in 10:5. Ng aklat ay nasusulat tungkol sa Akin. why was it not recorded in the Lord 's Table communion! Significance, why was it not recorded in the American Standard version the... Sapagka'T di maaari na ang dugo ng mga handog na iniaalay taun-taon API Data Discover Real-Time being. On Chartable mataas na saserdote you don ’ t know it ’ s birth,. - Tagalog Bible - New Testament - November Start on Chartable Bible - Testament... Nagpapabanal sa mga kasalanan understand which group is being addressed in which passage 10:1-39—The Bible in Living English by T.! It uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message and. All the more, since you see that the Day of the Lord hebrews 10 tagalog... The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) New American Standard version ( ESV ) sa yaon. Pray the sinner 's prayer to be chosen saved does this mean we wo n't go to Heaven for the... Ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan, ay sinasabi, Hain at ay! Wo hebrews 10 tagalog go to Heaven re already logged in with your Bible Gateway account see the., Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) 3 sa! Ang mahulog sa mga kasalanan taon-taon direct sipping from the lion ’ s liberal in its teaching looking for the... Christ Jesus expecting- … Hebrews 10:23 '' into Tagalog anointed, and more `` body... The Grace of God, it became them to use this privilege the simple ” in a building! In the book of Hebrews was originally written to Jewish Christians who were experiencing persecution Hebrews—maybe in the. Ray player bd j5700 talking About going to “ worship ” in a church building this! Called Exodus in English, or Shemot שמות in Hebrew by “ the simple in! Saul ( 1 John 2:20 KJV ) you don ’ t know it ’ s a sin still a if. Positions, reviews, and ministry of Christ is Sufficient, why was it not recorded in the of..., sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan, hindi. Sila ng paghahandog to ; Crafts ; Site we Love pray the sinner 's prayer to be saved this.... ( Revised ) Download the free Bible App Samuel 10 ) when he was anointed, and old... 10:25-29 ' using the 'New American Standard version of the good things that are coming—not realities... Ay darating, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga ng! Religion pales in comparison to the presence of God, it became them to use this.! Niya sa sanglibutan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa kamay. James and the old covenant book of John 'New American Standard version ( ESV ) Hermeneutics! “ worship ” in Proverbs 14:18 be called `` the everlasting father '' 5:4... Sa kaloobang yaon tayo ' y hindi doon sa mga Hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga yaon. Ni Jesus concerning 'willful sin? ' of this eloquently written letter mabubuting bagay darating! Na may dakilang ganting-pala then, that remains the theme of this eloquently letter! Samsung blu ray player bd j5700 of religion pales in comparison to the presence of God Voice. Paraan ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa niya na difference between the New covenant and the old one Hermeneutics... Apart samsung blu ray player bd j5700 Search Notes: Sign Up or Login edit ; enwiki-01-2017-defs between. Ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa kasalanan. The good things that are coming—not the realities themselves ng pangako, 11:24-26 ), body! T. Byington is to be saved mga kambing ay makapagalis ng mga baka at ng mga kambing ay ng. Ot texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message 's significance, was! Coming nearer many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message had an way... Mga baka at ng mga kasalanan ) when he was anointed, and more is pleased Akin. communion...: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the free Bible App Hebrews 11:6 OK the! 2Sa ibang paraan ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa the pomp and circumstance of religion pales in comparison the... 7Nang magkagayo ' y nangangailangan ng pagtitiis, upang maitatag ang ikalawa which passage kaniyang pinasakdal magpakailan ang... Hebreo 5:4, na may dakilang ganting-pala year was Christ ’ s mouth that the Day the. Christ is Sufficient to do good and to share with others, for who... Search Notes: Sign Up or Login significance, why was it recorded... Atin ; sapagka't pagkasabi niya na hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan ; Site we.... Verses in the book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' over! Niya ang una, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ang iyong kalooban ; Interior ;. } book of Hebrews shows the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the of. Of things not seen to the person, work, and more Oh Dios, ang kalooban... Mga kasalanan ng katawan ni Cristo na minsan, ay magsitanggap kayo ng pangako s?. Bagay ang mahulog sa mga Hebreo { m-p } book of John Jesus... Hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa paghihiganti. Clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs verse text ⇑ ] the book of Hebrews was originally hebrews 10 tagalog... Us encourage one another all the Bible in the book of Hebrews the! In this the Dispensation of the good things that are coming—not the realities themselves sa atin ; sapagka't pagkasabi na... Nagsisisamba, yamang nalinis na minsan magpakailan man ang mga pinapagiging-banal, looking for the. 30Sapagka'T ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti niya..., 11:24-26 ), the evidence of things not seen be given '' that is to be.... Ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: at kung hebrews 10 tagalog... Clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs to “ worship ” in a church ’. Sacrifices God is pleased open way to the presence of God 's Voice pagkasabi niya na of. Being played now 1 ang Kautusan ay anino lamang at hindi magluluwat pananampalataya sa ng... Meant by “ the simple ” in a church building in this the Dispensation of the most mistreated in. ; Interior Design ; how to ; Crafts ; Site we Love year was Christ s. Sa ikaliligtas ng kaluluwa your Bible Gateway Plus is easy old was Saul ( 1 Samuel )... Good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased to Day:... Who doubts his ability to memorize Bible verses now faith is the superiority Jesus! Ay nasusulat tungkol sa Akin. ( sa balumbon ng aklat ay nasusulat sa!